MODERATIE

Moderatie

Het houden van succesvolle vergaderingen en brainstormsessies is een kunst op zich. Helaas, de betrokkenheid van deelnemers is vaak passief. De Legamaster moderatiemethode biedt een oplossing waardoor alle deelnemers actief aan het gesprek deelnemen. Met de workshopproducten van Legamaster wordt communicatie helder, inzichtelijk en creatief. Met de workshopborden, draagtassen en accessoires is het eenvoudig om een interessante omgeving voor de deelnemers te creëren.

Workshop

Door het modereren wordt structuur gegeven aan een groepsbijeenkomst, zij het een teambijeenkomst, een managementworkshop of een grote groep. Hiervoor is structuur en het juiste instrument vereist.

Workshop gestructureerd

Een zakenbijeenkomst kan conventioneel in een zes stappen moderatiecyclus worden verdeeld. Dit heeft een eenvoudige, logische handelingenvolgorde tot gevolg die makkelijk voor alle deelnemers is te begrijpen.

 1. Aan de gang gaan
  Allereerst moet aan de deelnemers het doel van de bijeenkomst worden uitgelegd.
 2. Onderwerpen verzamelen
  Het doel van brainstormen is om tot nieuwe ideeën te komen. Dit kan alleen als vooraf duidelijk is over welk onderwerp gesproken moet worden.
 3. Selecteren
  Bij de derde stap selecteert u de volgorde waarin de verscheidene onderwerpen worden behandeld.
 4. Onderwerpen behandelen
  De onderwerpen worden grondig besproken en behandeld bij deze stap.
 5. Actie ondernemen
  Zodra de onderwerpen zijn behandeld moet u afspreken wie actie onderneemt over welk onderwerp, voor welke datum en met welk beoogd resultaat.
 6. Afwikkeling
  Bij afloop van de bijeenkomst wordt er aan de deelnemers gevraagd of zij vinden dat de bijeenkomst goed was en of zij nog suggesties hebben hoe alles de volgende keer zou kunnen / zou moeten / moet worden gedaan.

Om creatieve processen/bijeenkomsten goed te kunnen visualiseren heeft Ziffo diverse handige tools ontwikkeld die altijd van pas komen in een vergaderruimte. Zie ook de inspiratiepagina over dit onderwerp. 

Eerst plannen, dan pas actie!

Als u zich afvraagt of u uw bijeenkomst al improviserend moet leiden of juist moet voorbereiden, vindt u wellicht de eerste optie aantrekkelijk, maar de tweede is beter! Dat komt omdat een succesvolle bedrijfsmoderatie wordt bereikt door een moderatieoefening als een miniproject te beschouwen. Daarbij wordt het globale werkproces in zinvolle stukken onderverdeeld. Dus: u moet op zijn minst een kort moderatieplan opstellen waarin het doel van ieder van de zes moderatiestappen wordt omschreven alsmede de procedure of methode die u zult volgen om de groep tijdens elk stadium te modereren / te leiden. U kunt dan consequent met de groep volgens uw plan te werk gaan..